Nieuw

De website is aangevuld met zes vertalingen van vrij omvangrijke Duitse prozawerken. Twee ervan waren direct na hun verschijnen immens populair en werden vele keren herdrukt. Ik hoop dat de lezers deze ten onrechte vergeten boeken even “unputdownable” vinden als ik ze vond bij het vertalen.

De science-fictionroman De tunnel (1913) van Bernard Kellermann is een optimistisch werk over de aanleg van een spoorwegtunnel tussen Amerika en Europa. De verhalenbundel Mensen in de oorlog van Andreas Latzko (1917) is daarentegen een pessimistische aanklacht tegen de oorlog.

De romans De paljas (1895) van Karl Emil Franzos en de roman De Vriendt komt thuis (1932) van Arnold Zweig zijn romans over idealistische kunstenaars, die in botsing komen met hun omgeving. De hoofdpersoon van De Paljas is een jonge man die acteur wil worden en zich daarvoor van zijn orthodox-religieuze milieu los moet maken; de hoofdpersoon van De Vriendt komt thuis is geïnspireerd op de Nederlandse dichter Jacob Israël de Haan, die ageerde voor een religieuze opleving in Palestina, maar door politieke tegenstanders werd vermoord.

Ten slotte een verhaal en een roman over gestoorde menselijke verhoudingen. Het verhaal Arthur Aronymus (1932) van Else Lasker-Schüler gaat over een joodse familie die te maken krijgt met een primitief antisemitisme. Ganna, of de waanwereld (1932) is het gruwelijke, maar meeslepende relaas van een kennismaking, huwelijk en vechtscheiding.

Ik ben altijd op zoek naar vergeten meesterwerken. In de periode 1933-1945 zijn in Duitsland veel auteurs verdreven of vermoord en hun werken verboden of verbrand. In vele gevallen kwam het later wel tot een eerherstel, maar dat drong niet door tot de literatuurgeschiedenissen, laat staan tot het grote lezerspubliek. Een van de vergeten meesterwerken is de grote roman Effingers van Gabriele Tergit. Op deze website is nu de eerste vertaling in welke taal dan ook te lezen. Een aanrader voor wie geïnteresseerd is in geschiedenis of gewoon een meeslepende roman wil lezen.