Gebruiksaanwijzing

Trefwoorden zijn rood van kleur.

Vaste samenstellingen zijn alfabetisch gerangschikt naar het eerste woord (woorden als de, het, een en zich niet meegerekend):
aanspringende wisseltoon incomplete neighbor
tel kwijt zijn, de to have lost count

Veel termen met getallen zijn alleen in woorden weergegeven:
vierkwartsmaat four-four meter/time

Een komma staat tussen alternatieve vertalingen:
bereik range, kompas

Nummers staan voor verschillende betekenissen van een trefwoord:
registratie
1 <registerkeus> registration, stop selection
<opname> recording

Tussen punthaken staat commentaar of grammaticale informatie:
aanspreken <onov.ww., v.e. instrument> to speak <spoke, spoken>, to respond
eengestreept octaaf  <AE> C4 octave, <BE> one-line(d) octaven

Tussen ronde haken staan facultatieve elementen:
afnemen to fade (away)
akkoordinstrument chord(al) instrument
N.B. Haken kunnen een vast bestanddeel van een akkoordsymbool zijn:
dominantkleinnoneakkoord  dominant flat-ninth chord, C7(♭9)

Een slash staat tussen twee verwisselbare woorden:
aanzetstuk vocal tract/cavity
N.B. Een slash kan een vast bestanddeel van een akkoordformule zijn:
kwartsextakkoord 6/4 (chord)

Een streepje vervangt een woord dat een uitgang krijgt:
notenbalk staff <mv. -s/staves>

Een tilde vervangt een te herhalen woord of woordgroep:
halve (noot) half note <mv. ~ -s, halves>

Tussen vierkante haken staat de uitspraak in fonetische symbolen:
akoestisch dode ruimte anechoic chamber  [ænı’koʊık ‘tʃeımbər]

Een accent staat vóór de beklemtoonde lettergreep:
‘tritonus tritone [‘traıtoʊn]

Een regel wit sluit een lemma af.

 

Afkortingen

<AE> Amerikaans-Engels. N.B. Termen zonder het label <AE> of <BE> worden in het hele Engelse taalgebied gebruikt.
<alg.> algemeen.<
BE> Brits-Engels. N.B. Termen zonder het label <BE> of <AE> worden in het hele Engelse taalgebied gebruikt.

<bep.> bepaald(e)

<bn.> bijvoeglijk naamwoord

<BN> Belgisch-Nederlands

<bw.> bijwoord

<enz.> enzovoort

<ev.> enkelvoud

<inf.> informeel taalgebruik

<mbt.> met betrekking tot

<mv.> meervoud

<onov.ww.> onovergankelijk werkwoord

<onz.> onzijdig

<ov.ww.> overgankelijk werkwoord

<rk.> rooms-katholiek(e)

<v.> van

<vb.> voorbeeld

<v.d.> van de

<v.e.> van een

<vgl.> vergelijk

<v.h.> van het

<vr.> vrouwelijk

<ww.> werkwoord

<zst.> zelfstandig(e)

<zst.gebr.ww.> zelfstandig gebruikt werkwoord

<zn.> zelfstandig naamwoord

 

Fonetische symbolen met voorbeelden

[p] part, upper

[b] brass, abbreviation

[t] tone, attack

[ṱ] <AE> sonata, letter

[d] dyad, paradiddle

[k] key, music, attack, school, quaver

[g] guitar, flagged, fugue

[tʃ] chant, pitch, natural, cello

[dʒ] bridge, register, major

[f] flat, offstage, phrase, rough

[v] verse, move

[θ] third

[ð] rhythm, breathe

[s] sound, bass, response, cadence

[z] prize, jazz, improvisation

[ʃ] sharp, alteration, chanson, schwa, Sprechstimme

[ʒ] genre, measure, vision

[h] hear, whole-tone

[m] music, drummer

[n] note, connect, knowledge

[ŋ] song, syncopate

[l] listen, parallel

[r] recorder, arrange

[j] player, unison, beauty

[w] woodwind, one-lined, quaver, white-key

[χ] Fach

[ı] sing, hymn, response

[e] tenth, head

[æ] grand piano

[ɑ] <BE> tonic

[ʌ] accompaniment, subdominant, double

[ʊ] wulf, crook, contour, amateur, oeuvre

[i:] sequens, greenroom, beat, key, concerti, formulae

[eı] stage, play, break, neighbor, répétiteur

[aı] minor, high, cycle, choir

[ɔı] voice, royalties

[u:] greenroom, two-lined, tuplet, blues, neum

[əʊ] <BE> gramophone

[oʊ] <AE> throat, vocal, low, aubade, knödel

[aʊ] counterpoint, downbeat

[ɑ:] <AE> sharp, harmonic

[ɔ:] chord, auditory, award, chalk, course

[ɜ:] <AE> verse, heard, first, courtesy, répétiteur

[i] melody, audiate

[ə] talent, conservatory, harmonization, genius, monotonous

[u] duet, soubrette

[:] Een lengteteken geeft aan dat een klinker relatief lang is.