Twee gedichten

Karl Wolfskehl


De onderstaande twee gedichten van de Duitse dichter Karl Wolfskehl (1869-1948) horen niet bij elkaar, maar hebben wel een gemeenschappelijk thema: overleven, respectievelijk als vluchteling en als zieke oudere. De twee gedichten hebben een persoonlijke en politieke achtergrond. Als jood ontvluchtte Wolfskehl Duitsland in 1933, op de dag van de brand van de Rijksdag. Via Italië kwam hij uiteindelijk terecht in Nieuw-Zeeland, waar hij tot zijn dood bleef wonen. Een vijgenboom in de tuin van zijn eerste onderkomen in Nieuw-Zeeland deed hem denken aan Italië en inspireerde hem tot het gedicht Feigenbaum, waarin hij de eigenzinnige, volhardende vijgenboom ziet als lotgenoot in een vreemde omgeving. Het gedicht Medico magistrali is opgedragen aan Walter Griesbach, een arts en medevluchteling. Voor de vertaling van Medico magistrali kreeg ik in 2020 de eerste prijs in de poëzievertaalwedstrijd Duits-Nederlands/Nederlands-Duits van het Institut für Niederlandistik van de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.

Foto: Maja Blumenfeld: Karl Wolfskehl voor een vijgenboom.


Twee gedichten