Requiem van de liefdeFerdinand von SaarRequiem der Liebe, Requiem van de liefde, werd geschreven in 1896 en hoort tot het late werk van Ferdinand von Saar, dat pessimistischer en illusielozer is dan zijn vroege werk. Het thema van de novelle is de allesoverheersende liefde. In dit geval van de hoofdpersoon, de componist Leo Bruchfeld, voor de knappe Paula. Die liefde is nauwelijks vervulbaar door de tegenstellingen tussen hen: hij is van gevorderde leeftijd en zij is jong, hij is een kunstenaar en zij heeft niets met kunst, hij is vrijgezel en zij is getrouwd. Maar de grootste hindernis zijn hun uiteenlopende temperamenten: zijn verbeeldingskracht en dweepzucht tegenover haar nuchterheid en opportunisme. De novelle heeft een bijzondere vorm: ze is geschreven in de derde persoon en geen raamvertelling, dus anders dan gebruikelijk bij Ferdinand von Saar. Ook het verloop is verrassend met een tergend langzaam opgebouwde climax en een snelle, verrassende anticlimax. Requiem van de liefde is hier net als de andere eenendertig novellen van Ferdinand von Saar voor het eerst in het Nederlands vertaald.

Foto: Albert de Belleroche (Swansea 1864 – Southwell 1944), Nachtelijk huis met één verlicht raam (ongedateerd).
Requiem van de liefde