Lezingen

Ik ben beschikbaar voor lezingen over de sjofar. Zie A Tool of Remembrance: The Shofar in Modern Music, Literature and Art op deze website. Het kunnen lezingen zijn over de sjofar in het algemeen of over bepaalde onderwerpen uit mijn proefschrift. In het Nederlands, op ieder gewenst niveau, voor geïnteresseerde leken of voor een gespecialiseerd publiek. Daarbij blaas ik natuurlijk op het instrument.

Een ander onderwerp voor een lezing zijn de fabels van Eliëzer Sjteinbarg. Zo’n lezing kan ook een korte inleiding zijn met daarna de voordracht van een aantal fabels in dialoogvorm, samen met mijn vrouw, Thea van der Putten.