Het slot

 

 

 

Franz Kafka

 

 

Kafka werkte van 1920 tot 1922 aan zijn roman Das Schloß en liet het onvoltooide manuscript vervolgens rusten. Deze derde roman heeft veel gemeen met de tweede, Der Proceß. De hoofdpersoon is een zekere K., die in de twee romans overigens niet dezelfde is. K. wordt in beide gevallen geconfronteerd met een almachtige instantie, waartegen hij een hopeloze strijd begint te voeren. De K. in Der Proceß verdedigt zich tegen een beschuldiging zonder te weten waarvan hij wordt beschuldigd. De K. in Das Schloß probeert in contact te komen met de instantie die zijn werkgever moet worden. K.’s eindeloze strijd voor gerechtigheid respectievelijk erkenning heeft geen enkel resultaat en leidt in Der Proceß zelfs tot zijn dood. Er zijn bibliotheken volgeschreven over Kafka’s werk en zeker over Das Schloß. De vele interpretaties zijn allemaal meer of minder verdedigbaar. Ik wil hier geen voorkeur uitspreken of er een nieuwe interpretatie aan toevoegen, maar alleen verwijzen naar het overzicht in het Kafka Handbuch onder redactie van Manfred Engel en Bernd Auerochs (uitgeverij Metzler, Stuttgart-Weimar, 2010).

Ook deze vertaling is gebaseerd op de tekst in de Kritische Kafka Ausgabe. Op één punt wil ik nog wijzen. In het gebruik van leestekens verschilt het Duits altijd al sterk van het Nederlands, maar Kafka noteert bovendien heel vaak een komma in plaats van een puntkomma of een punt. Om deze eigenaardigheid te bewaren en de vaart in de zin te houden, heb ik de komma in vele gevallen laten staan.

 
 

Het slot

 
 
Afbeelding: Franz Sedlacek (1891-1945), Kafka, Das Schloß.