De stekelvarkensArthur Schopenhauer

De Duitse filosoof Arthur Schopenhauer (1788-1860) schreef behalve grote werken ook mengelwerk, zoals je het met een negentiende-eeuws woord kunt noemen. Hij verzamelde dat in 1851 in Parerga und Paralipomena, “Bijwerk en restanten”. Daarin is de kleine fabel Die Stachelschweine te vinden. Het werkje is actueel in verband met de corona-epidemie, waarin we anderhalve meter afstand van elkaar moeten bewaren, wat soms aangenaam is, maar meestal heel onaangenaam. De strekking van de fabel is ook algemener: medemensen zijn tegelijk misbaar en onmisbaar en zowel een lust als een last. Parerga und Paralipomena: kleine philosophische Schriften, Band 1, pp. 524-5. A.W. Hayn, Berlijn, 1851.De stekelvarkens